Teatro Yves Montand
Monsummano Terme

03 febbraio 2018

IL CONTROLLORE

Teatro Yves Montand
21:00
24 febbraio 2018

COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA

Teatro Yves Montand
21:00
03 marzo 2018

RAGIONE DI STATO

Teatro Yves Montand
21:00
15 marzo 2018

LA BISBETICA DOMATA

Teatro Yves Montand
21:00