TEATRO ERA
Pontedera

13 gennaio 2018

IL PADRE

Teatro Era
13 gennaio 2018 - 14 gennaio 2018
20 gennaio 2018

HERETICO

Teatro Era
21:00
25 gennaio 2018

MEMORIA

Teatro Era
25 gennaio 2018 - 28 gennaio 2018
03 febbraio 2018

AMORE

Teatro Era
21:00
09 febbraio 2018

UN AMORE ESEMPLARE

Teatro Era
9 febbraio 2018 - 10 febbraio 2018
17 febbraio 2018
27 febbraio 2018
02 marzo 2018

PICCOLI EROI

Teatro Era
10:00
03 marzo 2018

I BEI GIORNI DI ARANJUEZ

Teatro Era
3 marzo 2018 - 4 marzo 2018
05 marzo 2018

VETRI ROTTI

Teatro Era
21:00
10 marzo 2018

UNO ZIO VANJA

Teatro Era
10 marzo 2018 - 11 marzo 2018
18 marzo 2018

THANKS FOR VASELINA

Teatro Era
17:30
23 marzo 2018
05 aprile 2018

DENTRO DI ME

Teatro Era
10:00
06 aprile 2018

PEDIGREE

Teatro Era
21:00
10 aprile 2018
14 aprile 2018

BELGIAN RULES/ BELGIUM RULES

14 aprile 2018 - 15 aprile 2018
18 aprile 2018

QUASI UNA VITA

Teatro Era
18 aprile 2018 - 22 aprile 2018
21 maggio 2018

IL SOGNO DI ALICE

Teatro Era
21 maggio 2018 - 25 maggio 2018