TEATRO GOLDONI
Livorno

13 ottobre 2018

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Teatro Goldoni
21:00
14 ottobre 2018

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Teatro Goldoni
17:00
20 febbraio 2019