TEATRO ERA
Pontedera

25 gennaio 2020

I SOLITI IGNOTI

Teatro Era
sabato 25 gennaio - domenica 26 gennaio
08 febbraio 2020

MINE VAGANTI

Teatro Era
sabato 8 febbraio - domenica 9 febbraio
14 febbraio 2020
22 febbraio 2020

DITEGLI SEMPRE DI SI

Teatro Era
sabato 22 febbraio - domenica 23 febbraio
29 febbraio 2020

THE DEEP BLUE SEA

Teatro Era
sabato 29 febbraio - domenica 1 marzo
03 marzo 2020

SVEGLIAMI

Teatro Era
martedì 3 marzo - domenica 8 marzo
17 marzo 2020

SALOME’

Teatro Era
martedì 17 marzo - mercoledì 18 marzo
21 marzo 2020

PIANO WORKS DEBUSSY

Teatro Era
21:00 - 23:00
27 marzo 2020

MISERICORDIA

Teatro Era
21:00 - 23:00
03 aprile 2020

IL LIBRO DI ESTER

Teatro Era
21:00 - 23:00
07 maggio 2020

OBLOMOV

Teatro Era
giovedì 7 maggio - domenica 10 maggio
08 maggio 2020

MDLSX

Teatro Era
21:00 - 23:00
10 maggio 2020

CHROMA KEYS

Teatro Era
19:00 - 23:00